DDoS-aanvallen verzenden nieuws met een bepaalde frequentie. Een simpele Google-zoekopdracht laat zien dat er maandelijks, zo niet wekelijks, iets te melden is. Websites en bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke aanvallen. Er zijn echter ook websites en applicaties van ziekenhuizen en banken die zijn aangevallen door DDoS-aanvallen. Niemand kan eraan ontsnappen en het kan alles en iedereen overkomen. Ook de complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen is vorig jaar flink toegenomen ten opzichte van 2018. Een nieuwe editie van het DDoS-gegevensrapport 2019 van de NationalControlOrganizationFoundation Internet Providers (NBIP) toont de National Anti-Virus DDoS Car Wash (NaWas). beheer.
Vecht tegen DDoS-aanvallen
NaWas werd in 2014 gelanceerd als een collectieve strijd tegen DDoS-aanvallen. Veel hosts en andere online serviceproviders gebruiken autowasstraten. In de zes jaar dat ze bestaan, hebben autowasstraten met succes duizenden DDoS-aanvallen afgeweerd. Dit isoleert geïnfecteerd verkeer van aanvallers van legitiem “schoon” verkeer. Dit schone verkeer wordt via de internetcentrale via een andere verbinding teruggestuurd naar de deelnemers. Op deze manier is het NaWas Participant Systeem beschikbaar voor gebruikers.
2019: minder aanvallen, meer complexiteit
Het afgelopen jaar (2019) zijn er iets minder DDoS-aanvallen waargenomen dan in 2018 (respectievelijk 919 en 938 aanvallen). Daarnaast nam het aantal NaWas-deelnemers toe met bijna 10%. Dit betekent dat de relatieve reductie groter kan zijn. De aanvallen worden echter wijdverbreider en complexer, zegt Octavia de Weerdt, algemeen directeur van het NBIP. “De grootste aanval die in 2019 werd waargenomen was 124 Gbps. De meest complexe aanval gebruikte 30 vectoren, wat betekent dat 30 verschillende manieren om een ​​DDoS-aanval uit te voeren werden gecombineerd in één aanval. De grootste aanval die we in 2018 zagen was 68 Gbps. De maximale grootte en aantal vectoren was 12, maar dit zijn grote verschillen die niet direct verklaard kunnen worden.”

Trendontwikkeling
De complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen sluit aan bij trends die al jaren gaande zijn. Sinds 2017 publiceert de NBIP gegevens over door NaWas waargenomen DDoS-aanvallen. Er waren dat jaar geen aanvallen boven de 40 Gbps, maar in 2019 waren er geen aanvallen onder de 40 Gbps in de top 10 van grootste DDoS-aanvallen.
De Weerdt: “De wapenwedloop voor DDoS-aanvallen gaat door. Aanvallers proberen nieuwe kwetsbaarheden en methoden te vinden voor succesvolle aanvallen. Organisaties die slachtoffer zijn van DDoS-aanvallen reageren daarop. Ik probeer de mitigatiemogelijkheden aan te passen. De wapenwedloop zal niet snel eindigen. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2020 al 140 Gbps DDoS-aanvallen, en evenveel zeer grote aanvallen van 40 Gbps en hoger als in 2019 als geheel. “

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *